Killed by GDPR

Sett till bristande aktivitet har vi gjort det enkelt för oss och avslutat alive.se i nuvarande form istället för att anpassa sajten till den nya lagstiftningen GDPR.

All tidigare information och innehåll är raderad och kommer inte återuppstå i någon form.